kozossegek.hu vp2.hu

Segítsd munkánkat!

Ha észrevételed van a templommal vagy a miserenddel kapcsolatban, írd meg nekünk!

Akadálymentesség

Ha van információja az akadálymentességről: tolókocsival hozzáférhetőségről, akadálymentes mosdóról, indukciós hurokról, vagy bármi más akadálymentességről (vagy azok hiányáról), akkor kérjük észrevétel beküldésével jelezze nekünk! Köszönjük!

Már mobiltelefonra is

Frissítve: 2022.09.14.

télen (09-02 - 06-06)

hétfő 
18:00
kedd
szerda
csütörtök
péntek 
18:00
szombat
vasárnap 
8:00
 
18:00

nyáron (06-01 - 09-01)

hétfő 
19:00
kedd
szerda
csütörtök
péntek 
19:00
szombat
vasárnap 
8:00
 
19:00

Kapcsolódó információk

Gyóntatás péntekenként Budakalászon 17.00-17.50-ig
A gyóntatások ideje alatt Szentségimádás is mindig lesz a templomban. Így ezeken a napokon lehetőségünk lesz szentgyónással és Jézus jelenlétében imádsággal is mindig feltöltődni.

SZENTSÉGIMÁDÁS
Egész napos csendes szentségimádás március és október vasárnapján.
Minden hónap utolsó vasárnapján az esti szentmisét követően vezetett szentségimádás Pipó József és zenésztársai kíséretében.

GITÁROS MISE
minden hónap utolsó vasárnapján a 18:00 órás misén Pipó József és zenésztársai kíséretében.

Ifjúsági hittan kéthetente szerdán este lesz 19.00 órától a Szentistvántelepi hittanteremben lesz. Riesz Benedek 5. éves kispap vezetésével. Első alkalom: szeptember 21.

A felnőttek számára hittanóra minden hónap 1. és 3. hétfőn lesz Zoli atya vezetésével, az esti mise után 19.00 órától a budakalászi plébánia új hittantermében. Az első felnőtt hittant szeptember 19-én tartjuk.

A „Nagymama-Papa” klub találkozója szeptember 13-án a Szentistvántelepi plébánia hittanteremében lesz. Olvasni való előre: Lk 11,1-10. Minden régi és új érdeklődőt várunk szeretettel!

A Babaklub is szeretettel vár minden jelenlegi és új anyukát, apukát, nagymamát, nagypapát és
kisgyermeket 0-tól óvodás korig minden második csütörtökön 9.45-től 11.00-ig és minden héten 9-től tornára a Telepi KözösÉgiházba.

Adventben rorate hétfő, szerda, péntek 6,00-kor.

LITÁNIÁK, RÓZSAFÜZÉR
Szombaton és vasárnap az esti szentmise előtt (kb. 17:30-kor)
Rózsafüzér Társulat titokcseréje első vasárnaponként 09:00 órától
Májusban és októberben (rózsafüzér) 17:30-kor
KERESZTÚT
Nagyböjt minden péntekén az esti szentmise előtt 1/4 6-kor

Képek a templomról

Bemutatkozás

Budakalászon az első templom 1824-26 között épült, Szent Kereszt felmagasztalása titulussal.1845-ben alakul önálló egyházközséggé és 1846-tól van saját anyakönyvezése. A XIX. század végén dunai áradás következtében a régi templom és plébánia épülete megrongálódott, életveszélyessé vált. Ezért új épületek emelése vált szükségessé.A század elején a régi templom mellett, azonos titulussal új templom épül. 1907. szeptember 15-én, az akkori székesfehérvári megyéspüspök, Dr. Prohászka Ottokár szentelte fel a templomot. A templom építésére a püspök úr Robl János volt budakeszi káplánt kérte fel. A temp-lomszentelés alkalmával nevezték ki Robl Jánost az egyházközség plébánosává. 1907. szeptember 8-án vasúton megérkezik a templom 4 db harangja és a templom berendezése is ekkor készült el. 1908-ban elkészült a templom orgonája, mely azóta is működik. A régi templomot 1909-ben bontják el, a kôanyagot a templomkert bekerítésére használták fel, amely ma is áll.1911-ben készült el a lourdes-i barlang a hívek épülésére. A templomot a következô évben festették ki. A külsô renoválás 1917-re készül el. Robl Jánost 1917 októberében Babics György plébános váltja fel, majd 1921-ben Laktis Pál lett a plébános. Az első világháború idején hadi célokra elvitték a templom két harangját, melyet 1927-ben pótolnak. Az 1931-es népszámlálás szerint a község lakossága 2833 személy, melyből 2334 római katolikus (kb. 4-5000 fô a mai adat), ez 82,5%. 1936-ban Makk Ferenc kezdi meg működését az egyházközségben.A II. világháború idején - 1944. május 23-án - a templom legnagyobb harangját elvitték. Az egyházközség szomorú statisztikai adata, hogy 1946. február 22-én a német ajkú magyar lakosság nagy részét kitelepítették Németországba, szám szerint kb. 1200 főt. Az egyházközség megfogyatkozva ünnepelte 1946-ban Krisztus Király ünnepén fennállása 100 éves évfordulóját. A templom újbóli kifestése 1956-ban volt, a templomtornyot és annak keresztjét is ebben az évben készítették el. A régi, fából faragott fôoltár helyére 1959-ben vörös márványból oltár készült. 1960-ban a templomhoz kapcsolva elkészült a keresztelôkápolna és egyben gyóntatóhelyiség is.Az egyházmegyék területi rendezése során, 1993-ban Budakalászt a székesfehérvári egyházmegyétől az esztergom-budapesti fôegyházmegyéhez kapcsolták. Ez évben készül el a templom új liturgikus terének kiépítése is. Márványból állították fel a szembe-miséző oltárt és a felolvasóállványt is. 1994-ben közadakozásból pótolta az egyházközség az 1944-ben elvitt harangot és a toronyórát is ekkor állították működésbe.

Búcsú: szeptember 14.
Anyakönyvek: 1846-tól.
forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye honlapja


Elhelyezkedés 

Pest megye
Budakalász
Ady Endre utca 1

Térkép: 47.61718, 19.05217  

Kapcsolat - elérhetőség

Plébánia:
2011 Budakalász, Ady Endre u. 1.
Telefon: +36 (26) 340-327 (rögzítős),
+36 (20) 828-0639

Jó tudni

Hivatali idő: H.K: 9-11, P: 15-17