kozossegek.hu vp2.hu

Segítsd munkánkat!

Ha észrevételed van a templommal vagy a miserenddel kapcsolatban, írd meg nekünk!

Akadálymentesség

Ha van információja az akadálymentességről: tolókocsival hozzáférhetőségről, akadálymentes mosdóról, indukciós hurokról, vagy bármi más akadálymentességről (vagy azok hiányáról), akkor kérjük észrevétel beküldésével jelezze nekünk! Köszönjük!

Már mobiltelefonra is

Frissítve: 2023.08.21.
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat 
16:00
(3. héten)
vasárnap 
8:00
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat 
17:00
 
24:00
vasárnap 
10:00
 
17:00

Kapcsolódó információk

A 2023-as év során ismét megrendezésre kerül a hagyományos Mária napi búcsú a váci Hétkápolna kegyhelyen. Ez az esemény egy hosszú múltra visszatekintő tradíció, a váciak és a búcsújáró zarándokok érzéseiben mélyen gyökerező vallási hagyományt testesíti meg. A búcsú nem csak egy helyi vallási rendezvény, hanem a város és környező települések híveinek közösségét is egyesíti, akik együtt ünneplik ezen a napon Máriát, az Egyházat és a hitüket.

Az esemény számos hitéleti programmal és liturgiával gazdagítja a megjelenteket, amelyeknek központi célja a lelki feltöltődés és az együttlét erejének megélése. A résztvevők lehetőséget kapnak a mélyebb hitéleti tapasztalatokra, és a szentmisék és ünnepi programok által közelebb kerülhetnek egymáshoz és a vallási hagyományokhoz.

Az eseménynek nem csupán vallási, hanem kulturális és társadalmi jelentősége is van, hiszen erősíti a közösségi kötelékeket és a hagyományok átadását. A Mária napi búcsú emlékezetes alkalom mindazok számára, akik részt vesznek ezen eseményen, és hozzájárul a váci régió gazdag kulturális és vallási örökségének megőrzéséhez.

Mindenkit szeretettel várunk, hogy csatlakozzon hozzánk a 2023-as Mária napi búcsún, hogy együtt ünnepelhessük Mária neve napját és a hitünket, és együtt megtapasztalhassuk a közösség erejét és a lelki megújulását.

Milyen programokkal várjuk látogatóinkat?

Szeptember 16., szombat:

15:00: Mária szent neve – című búcsújárásról szóló kiállítás a városban ( Március 15 tér 4.)
17:00: Fatimai ájtatosság
18:00: Szentmise – Dr. Varga Lajos segédpüspök celebrálásában
19:15: Mária köszöntő
20:00: Akatisztosz
21:00: Premontrei kántorátus virrasztó zsolozsma
22:00: Gyertyás rózsafüzér a stációk mentén
24:00: Szentmise – Dr. Tanczik Balázs plébános-helyettes
Gyóntatás a szombati napon 16:00 és 19:00 óra között kerül megrendezésre, a kegyhely oldalában elhelyezett gyóntatófülkéknél több atyánál lehetséges a gyónási szándék elvégzése.

Szeptember 17., vasárnap:

9:00: Rózsafüzér nemzetiségi nyelveken a Hétkápolna szabadtéri oltáránál
9:00: Ünnepi körmenet a Székesegyháztól a Hétkápolnáig
10:00: Ünnepi Szentmise – Marton Zsolt megyéspüspök celebrálásában
11:30: A kegytemplom bemutatása – Dr. Varga Lajos segédpüspök
17:00: Régi rítusú szentmise – Dr. Varga Lajos segédpüspök celebrálásában
Gyóntatás 8:00 és 11:00 óra között kerül megrendezésre a szombati alkalomhoz hasonlóan.

Megközelítés és parkolási javaslat:

Szeretnénk megkérni mindenkit, aki a búcsú során ellátogat a kegyhelyre, hogyha lehetősége engedi a gyalog közelítsék meg a templom területét, ugyanis parkolási lehetőséget a rendezvény helyszínén nem tudunk biztosítani kizárólag csak egyházi személyek és mozgássérültek részére.

Az előző évekhez hasonlóan a kegyhely közvetlen területe az autóforgalom elől le lesz zárva, ezáltal megkérünk minden vendégüket, hogy amennyiben nincs lehetősége a gyalogos megközelítésre az alábbi parkolóhelyeket vegyék igénybe érkezésük során:

A következő díjtalan parkolási lehetőségeket ajánljuk idelátogató vendégeinknek:

Vác-Alsóvárosi temető parkoló – díjtalan parkolás
Vízmű parkoló – díjtalan parkolás
Duna-part Szánkó domb – díjtalan parkolás
Évről-évre megújulunk, melyet az idei évben is szeretnénk továbbvinni

Célgyűjtés a búcsú során a templom megújításához:

Az elmúlt évekhez hasonlóan a búcsú során téglajegy alapú gyűjtést indítunk, amelynek keretében szeretettel fogadjuk Testvéreink segítségét, akik szívesen támogatnák a kegytemplom hangosításának megújulását. A templomban elhelyezett mikrofonrendszer már gyakran nem működik megfelelően, így az idei évben ennek megújításához és korszerűsítéséhez kérjük Testvéreink segítségét. Az elmúlt évek során téglajegyek formájában gyűjtöttünk az ólomüvegablakok restaurálásra, melyek közül mára a templomhajó minden darabja megújult.

Kiállítás a Hétkápolnai búcsújárás nyomában – Mária Szent Neve

Mária Szent neve kiállítás Hétkápolnai kötődéssel:

Az XVI. Ars Sacra Fesztivál szeptember 16-25. között kerül megrendezésre Vácon, melynek az idei évi témakörében a búcsújárás is megjelenik. Ehhez kapcsolódva a Hétkápolna kegytemplom számos darabja került kiállításra ezen időszak során a A Váci Egyházművészeti Gyűjtemény tárlatán. A Mária szent

neve c. kiállítás szeptember 16-24. között látogatható díjtalanul. A 2023-as búcsúhoz kapcsolódva tárlatán a Szűzanya ábrázolásának sokféleségét és a hétkápolnai búcsújárás emlékeit állítja a középpontba.

A gyűjtemény műtárgyai, Zellei Boglárka Éva személyes fotóival egészülnek ki, aki elcsendesedésre és felfedezésre, a természeti környezet, és az abba illeszkedő szakrális helyekhez kapcsolódó spiritualitás megtapasztalására hív Ösvény című sorozatával.

A búcsú első napján, szeptember 16-án Saját ösvényen névvel hirdetnek tárlatvezetést a múzeumban, ahol díjtalan tárlatvezetéssel várnak mindenkit a Március 15 tér 4. szám alatt.

Mindenkit szeretettel várunk, hogy csatlakozzon hozzánk a 2023-as Mária napi búcsún, hogy együtt ünnepelhessük Mária neve napját és a hitünket, és együtt megtapasztalhassuk a közösség erejét és a lelki megújulását.

------------------------------------

A kegytemplom jelenleg csak a szentmisék keretein belül tart nyitva.
Sajnos nincs kapacitási lehetőségünk, hogy a hét rendszeres időpontjaiban nyitva tartsuk és fogadjuk betérő látogatóinkat.
Amennyiben szeretnéd közelebbről megismerni a templomot és annak történetét bejelentkezhetsz templomlátogatásra.
Csoportosan, vagy akár egyéni módon is tudjuk fogadni látogatóinkat, jelenleg csak a hétvégék során, avagy hétköznap 16:00 óra után.
Bejelentkezni az info@hetkapolna.hu e-mail címen lehetséges.

Képek a templomról

Bemutatkozás

Vác déli szélén, Vác-Alsóváros határán, közel a Duna-parthoz áll a kegytemplom, Pest megyében és a Váci egyházmegyében.

A kegyhely keletkezése összefüggésben van Vác városának legendás eredetével. A Salamon királlyal háborúzó Géza és László hercegek a mogyoródi csata (1074) előtt ezen a tájon tartózkodtak. Lászlónak, a későbbi szent királynak látomása volt: egy angyal szállt le az égből, s a királyi koronát Géza fejére tette - ezzel jelezte, hogy az uralkodás joga őt illeti meg. Géza fogadalmat tett: ha győz, templomot építtet a Boldogságos Szűznek.

A győztes csata után a felépítendő templom helyét keresték, ami- kor egy szarvas jelent meg nekik, agancsain égő gyertyákkal. Ezt a jelenetet Kálti Márk Képes krónikába is megörökíti, s innen származott a kegyhely középkori neve: Maria de Cervo = Szarvasról elnevezett Boldogasszony. Megépült a Mária-templom, az angyaljelenés helyén pedig egy kápolna Szent Péter apostol tiszteletére.

A török hódoltság idején azonban mindkét szent hely elpusztult, s feledésbe merült a kegytemplom pontos fekvése is. Esterházy Pál 1696-ban megjelent, már többször idézett könyve „valahol Magyar Országban" helyezi el a Szarvasról elnevezett Boldogasszony kegyhelyét. A Szent Péter-kápolnára is csupán egy közeli forrás emlékeztetett.

Egy váci asztalosmester és családja súlyos betegségből felépülve, s fogadalmát beváltva a Pozsonyhoz közeli Máriavölgy kegyszobrának képmását állíttatta fel a forrás közelében. Így lett a képnek egyidőben Kúti Kép neve. A hamarosan meginduló búcsújárások hatására a képet az itt emelt templom főoltárára helyezték. (A templomot a Vác történetében oly nevezetes szerepet játszó Migazzi Kristóf püspök építtette.)

1769-ben a kápolnához vezető út mellett Wirth Ferenc váci kanonok, kisprépost felállíttatta a Mária hét örömét és hét fájdalmát megörökítő képoszlopokat. Innen kapta a hely máig élő nevét: Vác-Hétkápolna.
A főoltáron lévő, megkoronázott kegykép körül üveg alatt számos fogadalmi ajándéktárgy jelzi Szűz Mária közbenjárását, az imameghallgatásokat és a csodás gyógyulásokat. A sok szív, láb, kéz és csecsemő mellett néhány hajóformát is látunk. Ezek jelzik, hogy a váci Hétkápolna Boldogasszonya a dunai hajósok segítsége is.

A templomot Mária nevére szentelték fel. A forrás vizéből sok búcsús orvosságnak visz haza. A zarándokok egy része éjjel a kápolnában virraszt. Éjfélkor kisebb csoportok gyertyás keresztúti ájtatosságot végeznek. A búcsú idején szokásos nagy kirakodóvásárt a város egy másik pontján tartják meg.
A kegykápolnán kívül, a szentély mögötti fülkében a híres bajor búcsújáró hely, Wies barokk kegyszobrának a mása látható: az oszlophoz kötözött Krisztus börtönében. A kápolna alatt a kövekkel kirakott ősi forrás van, benne a Szeplőtelen Szűz fehér szobrával. Közel a templomhoz áll az 1848-49-es honvédek obeliszkje, amelyet a váci csatában elesett honvédeknek emeltek (1868).

A Vác város címerében szereplő Boldogasszony az ősi Máriatiszteletre utal.
Németh Lászlónak az Alsóvárosi búcsú című regénye itt játszódik Vácon. Ebben nagy beleéléssel mutatja be a hétkápolnai búcsú atmoszféráját, s különösen szépen ír az offerálás, a viasz fogadalmi tárgyak felajánlásának szokásáról.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 163-165.old.)
Búcsújáróhelyről:
http://www.bucsujaras.hu/vac/index.html


Elhelyezkedés 

Pest megye
Vác

Térkép: 47.76414, 19.13932  

Kapcsolat - elérhetőség

• Postacím: 2600., Vác Derecske utca 2.
• Központi telefonszám: 06 27 814-184
• Jelenleg a Vác-Alsóvárosi Plébánia részeként működik
• Plébániai ügyintézésért kattints ide!